תכנית עמיתים - השתלבות ומפגשים עם תלמידים של בתי ספר בירושלים  עם הקבוצות המגיעות לסיור מחוץ לעיר.