מדרשיר - 'ירושלים של זהב', המים והאדם- היכרות, צריכת מים אז... והיום, מעט הידרולוגיה ומשקעים, קו פרשת המים, שיטות לאגירת מים-חזקיה, בניית דגם של מעיין שכבה, מקורות המים בירושלים וסביבותיה מאז ועד היום, בעיית המים עם התרחבות העיר, נקבת השילוח, 'הצינור' בימי דוד, אמת המים מגוש עציון וההתמודדות ההנדסית, חישוב שיפועים עד בריכות שלמה ומהם עד לחלקי העיר.הקרב על המים אז, בימי מלחה"ע 2 ובתש"ח. סיור בעקבות אמת המים החשמונאית בארמון הנציב,גם סיפורו של הנציב הבריטי, פעילות ציור הנוף בטיילת.