שבט - דומם צומח וחי

מדרשיר - 'הכותל איזוב ועצבת' והיכרות עם יוסי גימזו, מעט גיאולוגיה עם דוגמאות של סלעי יסוד ושכבה, סוג הקרקע בסביבה הירושלמית כמשפיעה על סוג הגידולים, צמחי הכותל וסיפוריהם, הכנת מגדיר אישי, שכונות הגנים בהשפעת המנדט הבריטי, תקנת האבן הירושלמית של המושל סטורס
השיר: 'שובי בת ירושלים' כפתיח להיכרות עם שכונות הגנים בעיר.סיור מיער ירושלים (הר הרצל) לעין כרם, זיהוי שכבות הסלע והצמחייה היחודית, זיהוי גתות דריכה ובורות איסוף לתירוש, חורשת מנהיגי האומות, המחזה של סיפור חוני המעגל, תצפית על שכונת עין כרם וחתך היסטורי מימי בית ראשון ועד ימינו, סיור בשכונה עד למעיין.