סיוון - המסע לירושלים

מדרשיר - המסע לארץ ישראל, גרוניך , היכרות עם מסעות של בודדים וציבורים לארץ/לירושלים בתקופות השונות תוך התמקדות בעליית יהודי אתיופיה ובמסע שלהם לארץ במבצעים השונים. מלכת שבא בירושלים ,גלות עשרת השבטים וגלגוליו של שבט דן, עדויות ראשונות על הקהילה העתיקה של יהודי איופיה והמאבקים להגעתם עד ימים אלו. כ"ח באייר כיום זיכרון לחללי העדה,  סיור עלייה לירושלים מנחל רפאים ליד קנדי ומשם לאנדרטת הזיכרון בהר הרצל לחללי העדה האתיופית שמתו בדרך לארץ. שיחה עם דוד יאסו שעלה לארץ במבצע אחים.