כסלו - הישוב הישן

מדרשיר - על כפיו יביא,תפיסות עולם שהתחדדו והסתגרו עם בואם של  אנשי היישוב החדש, סוגי האוכלוסיות הספרדית והאשכנזית מגירוש ספרד ועד עליית ר' יהודה חסיד ותלמידי הגר"א, הניסיונות ליצור שינוי וההתנגדויות, שכונת מאה שערים אז והיום, ביקור במחוזות ילדותה של אימי בבתי ורשא,ביקור ומפגש עם מנהל תלמוד תורה במאה שערים, סיור בשכונה על גווניה השונים ומפגש עם ר' שייע שאף ערך לנו סיור ברחבי השכונה.