טבת - חורבן


טבת- חורבן

מדרשיר- על נהרות בבל (של מידד טסה) , עיון בפרקי החורבן במקורות, הצטרפות למסע הלילי של נחמיה, גבולות העיר בארבע תקופות (דוד, חזקיהו, נחמיה וסוף בית שני) הכנת דגמים של ארבע התקופות בתבנית טופוגרפית מתאימה, החומה כמייצג של העיר ומייצג של החורבן בשימוש משני באבנים מתקופות שונות, זיהוי של תקופות דרך סיטוט האבנים הקבועים בחומה, מדרשיר- אני עומד על החומה. סיור על החומות, התחלה מזיהוי איזור החומה השלישית  בפאתי מאה שערים, האצבע של עוג, ליד מגרש הרוסים וסיור על חומת העיר לכיוון הר ציון.