חשוון - ירושלים של... כסף

מדרשיר - ירושלים של זהב, סחר חליפין והמעבר לשימוש במטבעות, גלגוליו של הכסף עד לתקופתנו. הכסף כמנוע לצמיחה וכמדיה תקשורתית בעידן העתיק, הסיפורים שמאחרי המטבעות והשטרות, סדרת שטרות שערי ירושלים, הכנת מטבע אישי (משוקולד), תקנות כלכליות היסטוריות לחיזוק מעמדה של העיר לאורך התקופות, סיפור מסילת הרכבת, בנק ירושלים, יוזמות כלכליות מראשית היישוב החדש, רובע המדיה כמנוף כלכלי לעיר ובעקבותיו הר חוצבים. סיור בבנק ירושלים והרצאה ממנהל הבנק בחדר הישיבות, מונטיפיורי ותרומתו לעיר, מתחם התחנה – סיפורה של הרכבת .תוכניות הרכבל לעיר העתיקה וביקור ברובע המדיה.