הכשרת מורים - להפעלת התכנית בבתי הספר ברחבי הארץ.


הכשרת מורים - להפעלת התכנית בבתי הספר ברחבי הארץ.