אלול - תשרי, מנגנים ירושלים


אלול - תשרי, מנגנים ירושלים

מדרשיר - אני עושה לי מנגינות- ממיתרים,  יוצרי כלי הנגינה הקדמונים תובל קין וכלי הנגינה המקראיים, תזמורת אד הוק בהשתתפות התלמידים, הצורך האנושי במוזיקה, הכנת דגם של נבל אישי לנגינה. סיור במוזיאון המוזיקה העברי בנחלת שבעה , סיור בשכונה וקונצרט רחוב בביצוע ספונטני של התלמידים בפסנתר ברחוב יפו.