אדר ב' וניסן - ירושלים במועדיה

מדרשיר - 'ירושלים את ירושתנו' - סיפור ההיסטוריה של העיר , שמחת הרגלים, ליווי עולי הרגלים בהבאת הביכורים ובשאיבת המים בחג , והתכנסות המשפחות לזבח הפסח, ליל סדר בירושלים, המקדש , 10 קדושות, בניית דגם של בית שני והיכרות עם חלקיו, הלכות העלייה להר והמגבלות טומאה וטהרה, ההרחבות השונות של רחבת הר הבית- תק' החשמונאים ותק' הורדוס, הקמרונות וטומאת התהום, הכנות ולימוד לקראת העלייה להר.
סיור בהר הבית.