אדר א' - עיר המשפט

מדרשיר מזמור קכ"ב בתהילים וכהוספה היכרות עם הרב שלמה קרליבך (למען אחיי ורעי), מעט ארכיאולוגיה- איזכור ירושלים בכתבי המארות ומכתבי אל עמרנא (מכתב 287) ואוסטרקונים . הכנת 'מכתב' בחימר ובקולמוס בכתב יתדות, בחירת העיר בימי דוד , שער העיר, מעבר בכוח מהנביא אל החכם ,מערכות המשפט 120 אנשי כנסת הגדולה של תחילת בית שני דרך המעבר לסנהדרין והנסיונות לחידוש הסמיכה, בית המשפט העליון. חכמתם של ילדי ירושלים - המחזה, סיור בבית המשפט העליון ובכנסת ישראל, ביקור במרכז צפרות הסמוך (השלמה של נושא החודש הקודם)