הכשרת מורים - להפעלת התכנית בבתי הספר ברחבי הארץ.

הכשרת מורים - להפעלת התכנית בבתי הספר ברחבי הארץ.

הכשרת מורים - להפעלת התכנית בבתי הספר ברחבי הארץ.

קרא עוד